Paalutus_Scanpile_Oy.jpg

PAALUTUKSET AMMATTITAIDOLLA

TOTEUTAMME OMAKOTITALOJEN SEKÄ MUIDEN KIINTEISTÖJEN PERUSTUKSIEN PAALUTUKSET AMMATTITAIDOLLA KAIKKIALLA SUOMESSA

Varastomme sijaitsee Uudellamaalla ja sieltä käsin toteutamme paalutukset Helsingin, Vantaan, Espoon, Sipoon, Porvoon, Nurmijärven, Tuusulan, Hämeenlinnan, Vihdin, Kirkkonummen, Turun ja Tampereen seudulle sekä lähikuntiin. 

TERÄSPAALUTUS

 

 

Teräspaaluja tarvitaan yhä useammassa kohteessa.

Pientalorakentaminen sijoittuu yhä useammin alueille, joissa teknisesti luotettavan perustuksen tekeminen edellyttää teräspaalujen käyttöä. Lyötävä teräsputkipaalu on edullisin paalutyyppi, kun maaperäolosuhteet sallivat paalujen asentamisen lyömällä. Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on helppoa ja vaivatonta. Kohteen suunnittelijan käytettävissä on erilaisia työkaluja, joiden avulla paalutussuunnitelma voidaan optimoida juuri parhaalla tavalla jokaiseen kohteeseen. Teräspaalujen asennuksesta vastaavat luotettavat erikoisurakoitsijat kuten Scanpile Oy, jotka hankkivat paalumateriaalin ja huolehtivat siitä, että kohteeseen käytetään täsmälleen vaadittu määrä paalua.

Kalliokärki teräspaalu.jpg

ONKO TERÄSPAALUTUS KANNATTAVAA ?

 

 

Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa ja on pitkäikäinen ratkaisu.  Teräspaaluja on asennettu jo vuodesta 1987 alkaen. Edut: Oikea paalukoko oikeaan paikkaan - Et maksa ylimääräisestä - Kevyet paalutuskoneet ja paalut - Paalutustyömaa säilyy siistinä. Ei tarvitse rakentaa mittavia paalutusalustoja, kulkuteitä tai varastointialueita. Pientalon paalut päivässä - Myös talviolosuhteissa. Edistyksellinen tekniikka - Ei materiaalihukkaa ja laadunvarmistus on helppoa. Paalutuksesta aiheutuva tärinähaitta vähäinen - Ei vaurioita lähirakenteille. Kaikki nämä kertovat että teräspaaluttaminen on vaivaton ratkaisu.

TERÄSPAALUT

 

HT-teräspaaluille on myönnetty Varmennustodistus VTT-VA-00003-17, joka on voimassaolevan lainsäädännön mukainen tuotehyväksyntämenettely. Varmennustodistus on vapaaehtoista CE-merkintää kattavampi tapa osoittaa, että tuote täyttää sille myös kansallisesti asetetut vaatimukset. HT-teräspaalujen Varmennustodistus on uuden paalutusohjeen RIL254-2016 ja standardin SFS-EN 1993-5 NA mukainen.   

Lisäksi Inspecta on myöntänyt HT-teräspaaluille FI-merkin käyttöoikeuden ja standardin EN1090-2 mukaisen laadunvalvontasertifikaatin. Suuriläpimittaisten putkipaalujen osalta Liikennevirasto on myöntänyt käyttöluvan hitsaamalla valmistetuille HT-teräsputkipaalujen kalliokärjille. 

HT-teräspaalut soveltuvat moniin käyttökohteisiin niin pienrakentajien kuin ammattirakentajienkin tarpeisiin. Pientaloissa ja muissa kevyehköissä rakennuskohteissa on suositeltavaa käyttää kokoluokan HT90-HT140 paaluja, koska paalujen asennuskalusto on kevyttä ja asennus nopeaa ja tehokasta.

Raskaammissa kohteissa, kerrostaloista suuriin siltoihin, HTM Paalujen monipuolinen paaluvalikoima teräs- ja betonipaaluja mahdollistaa teknisesti ja kustannuksiltaan optimoitujen perustusrakenteiden toteuttamisen sekä joustavat toimitukset.  

Scanpile Oy

Perustuksien valu.jpg

PAALUTUKSEN SUUNNITTELU

Omakotitalon tai kiinteistön perustamistapa määritetään pohjatutkimusten perusteella. Paaluperustus on riskitön ja varmasti painumaton rakennuksen perustamistapa. Teräspaaluperustus soveltuu pehmeiden ja kokoonpuristuvien pohjamaiden lisäksi myös kohtalaisesti kantaville siltti- ja hiekkamaille. Pohjatutkimuksella selvitetään maaperän ominaisuudet ja saadaan lähtötiedot paalun rakenteen suunnitteluun ja arvioidaan tarvittava paalupituus. Perustussuunnittelija mitoittaa paaluperustukset pientalon pohjapiirustuksen ja perustuksille tulevien kuormien perusteella. Paalutuksen suunnittelu tehdään HT-paalutusohjeen mukaisesti ja Scanpile Oy toteuttaa paalutustyön.

PAALUTUKSEN TOTEUTTAMINEN

Scanpile Oy:n paalut asennetaan yleensä yhden työpäivän aikana. Paalut ja asennuskalusto saapuvat rakennustyömaalle kustannustehokkaasti samalla kuljetuksella. Scanpile Oy asentaa paalut paalutussuunnitelman mukaisiin paikkoihin. HT-paalun kantavuus varmistetaan lyömällä paalu riittävään loppulyöntitiukkuuteen, joka riippuu paalun koosta, pituudesta, käytetystä lyöntilaitteesta ja paalukuormasta. Paalut katkaistaan suunniteltuun tasoon ja paalun päihin asennetaan paaluhatut. Paalujen varaan tehtävien anturoiden ja muiden rakenteiden rakennustyöt voidaan aloittaa välittömästi paalutuksen valmistuttua.

Lopuksi mittaamme paalut sekä varmistamme niiden suoruuden.